بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی بود که در دنیای پسا اینترنت، شروع جریان غیر متمرکز شد.بیت کوین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که کنترلش توسط خود مردم صورت میگیرد و در واقع پولی است که با آن خرید یا سفارشات انلاین انجام میدهید.

ادامه مطلب